INFRASTRUKTURA

JRZ Rudolfovo je s 1. septembrom 2022 prevzel v upravljanje in posodabljanje Laboratorij za tovarne prihodnosti (LABTOP), ki ima obsežen nabor najsodobnejše opreme s področja industrije 4.0.