Obvestilo za javnost, 10. 05. 2022

You are currently viewing Obvestilo za javnost, 10. 05. 2022

Dne 06. 05. 2022 je potekala 1. konstitutivna seja upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo v Novem mestu. Za predsednika upravnega odbora je bil imenovan g. Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto.

Upravni odbor je sprejel Statut Rudolfovega in Pravilnik o pogojih in postopku za izvolitev v raziskovalne nazive. Ob tem se je seznanil z osnutkom Programa dela in Finančnega načrta Rudolfovega za leto 2022. Vršilec dolžnosti direktorja je upravnemu odboru predstavil pobude za vstop Rudolfovega v prve konzorcije za prijave na razpise Evropske unije, k čemur je upravni odbor podal soglasje.

Upravni odbor se je seznanil tudi s pričetkom postopka za objavo razpisa in imenovanje direktorja Rudolfovega. Zainteresirani kandidati/ke se lahko prijavijo do 06.06.2022. Razpis je objavljen tu.