PROJEKTI IN PROGRAMI

JRZ Rudolfovo še ni začelo z izvajanjem raziskovalnih projektov in programov.