PROJEKTI IN PROGRAMI

Javni raziskovalni inštitut Rudolfovo posebno pozornost namenja prenosu znanja z aplikativnimi raziskavami, saj stremi k raziskavam in razvoju v sodelovanju z gospodarskimi družbami, lokalno samoupravo in vsemi drugimi deležniki – tako na nacionalnem kot mednarodnem nivoju. Sicer pa je raziskovalno delo inštituta Rudolfovo razdeljeno v več raziskovalnih skupin, in skladno z naslednjimi usmeritvami:

  • Permanentno izobraževanje raziskovalcev
  • Raziskovalni projekti
  • Mednarodno sodelovanje
  • Odprtost in popularizacija znanosti 
  • Projekti, sofinancirani iz sredstev strukturnih skladov
  • Projekti, financirani neposredno iz EU sredstev
  • Digitalizacija JRZ Rudolfovo