RAZISKOVALNE SKUPINE

Področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti zavoda bodo prvih desetih letih usmerjena predvsem v ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0 in 5.0. V digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in celotne družbe ter v krožno gospodarstvo, prenos raziskovalnih rezultatov in tehnološkega znanja v okolje ob varovanju intelektualne lastnine in s tem spodbujanje tehnoloških, ne tehnoloških in družbenih inovacij, tehnološko zahtevnejšega podjetništva ter posledično večanje produktivnosti in dodane vrednosti v gospodarstvu.

V okviru raziskovalno-razvojne enote JRZ Rudolfovo delujejo:

Laboratorij za tovarne prihodnosti

Laboratorij za tovarne prihodnosti nadaljuje delo istoimenskega laboratorija v sklopu Razvojnega centra Novo mesto. Pokriva ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0: robotiko, avtomatizacijo, strojni vid, internet stvari, napredne obdelovalne tehnologije in aditivne tehnologije.

Upravljal bo demonstracijski center za pametne tovarne, ki ga bo prevzel od Razvojnega centra. V njem bo vedno na voljo najsodobnejša oprema iz skoraj navedenih tehnoloških sklopov. Ta bo na voljo podjetjem za testiranje, preden se odločijo za lastno investicijo, za izobraževanje zaposlenih v podjetjih, ki tako opremo potrebujejo, ter za navduševanje mladih (otrok, dijakov, študentov) za poklice s področja STEM.

Raziskovalne skupine - laboratorij za tovarne prihodnosti

Center za digitalno preobrazbo

Center za digitalno preobrazbo pokriva vsebine ključnih omogočitvenih tehnologij za digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in lokalnih skupnosti: umetna inteligenca, digitalni dvojčki, informatizacija poslovnih procesov, podatkovne tehnologije, visokozmogljivo in kvantno računalništvo, velepodatki in kibernetska varnost. Poleg tehnološkega vidika preučuje tudi vplive digitalizacije na družbo, na zaposlene, etične in moralne dileme. Ta spremljajo digitalizacijo, e-participacija, e-demokracija in e-državljanstvo.

Raziskovalne skupine - center za digitalno preobrazbo

Center za krožno gospodarstvo

Center  je osredotočen na krožno gospodarstvo, ki je reakcija na pritisk rastočega gospodarstva in potrošnje na omejene vire, na nosilno zmožnost okolja, ter je eden od bolj razvitih konceptov, ki v celoti sledi okoljskemu pravu EU oz. okoljskim politikam EU po letu 2008.

Razvija testno okolje za implementacijo krožnega gospodarstva (v nadaljevanju TestCE), katerega ključni namen je s pomočjo razvite programske opreme proučiti in zgraditi potencialne povezave za sinergije med deležniki, ki bi bili lahko kot najprimernejši vključeni v faze procesa krožnega gospodarstva – na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Center za prenos tehnologij in intelektualno lastnino

Ta center raziskuje in razvija metode in postopke prenosa tehnološkega znanja v poslovno okolje ter krepitev upravljanja intelektualne lastnine (v nadaljevanju: TT/IP).

Skladno z Elaboratom JRZ Rudolfovo, je namen prizadevanj za prenos tehnološkega znanja v poslovno okolje ter krepitev upravljanja intelektualne lastnine spodbujanje povezovanja in sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter krepitev kompetenc raziskovalcev in podjetij na področju upravljanja in izrabe intelektualne lastnine in tehnološkega transferja.

Raziskovalne skupine - center za prenos tehnologij