Vabilo na dogodek: Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto ob prvi obletnici vabi na Znanstveno-tehnološki forum Novo mesto

You are currently viewing Vabilo na dogodek: Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto ob prvi obletnici vabi na Znanstveno-tehnološki forum Novo mesto

Znanstveno in tehnološko središče Rudolfovo iz Novega mesta praznuje prvo obletnico delovanja.

Nastanek ustanove, ki bi povezala nosilce razvoja gospodarsko vodilne regije v Sloveniji, je spodbudil niz projektov, v katere so vključena podjetja in ustanove iz vse Slovenije. Dosežke, predvsem pa načrte enega najmlajših slovenskih javnih raziskovalnih zavodov, bomo osvetlili na drugem Znanstveno-tehnološkem forumu Rudolfovo, ki bo potekal med 4. in 7. aprilom 2023.


Vabimo vas na osrednje dogajanje v torek, 4. aprila 2023, ko bomo v središče razprav postavili IZZIVE in REŠITVE za večjo digitalizacijo v gospodarstvu. To nadvse aktualno iztočnico bomo osvetlili z več plati, zato bodo govorniki na našem dogodku ugledne osebnosti iz gospodarstva, regijskih ustanov, izobraževanja in politike.
Iskreno bomo veseli, če boste z nami in tudi na ta način izkazali svoj odnos do ključnih razvojnih vprašanj naše regije in države kot celote.

Prof. dr. Janez Povh
direktor

Tukaj lahko snamete datoteko z vabilom in predvidenim programom.

Zaradi boljše organizacije vas prosimo, da svoj prihod na dogodek sporočite najpozneje do
petka, 31. marca 2023, na naslov: maja.bozic@rudolfovo.eu.

#industrija40#transfertehnologij#digitalnatransformacija#ar#vr#ai#rudolfovo